Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 29 SGK Giải tích 12 cơ bản) Giải phương trình 

Bài 2: Giới hạn của hàm số (6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 133 SGK Giải tích 11 cơ bản) Tính: a) 

Bài 5: Đạo hàm cấp hai (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 174 sgk Giải tích 11 cơ bản) a) Cho f(x) = (x + 10)6 . Tính f”(2). b) Cho f(x) = sin 3x. Tính f”(-π/2), f”(0),

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON không no – Anken. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON không no – Anken. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyết

Chương 1. Điện trường và cường độ điện trường , Đường sức điện- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 21 SGK Vật Lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  trang  21  SGK Vật Lý lớp 11 ĐỀ BÀI   Câu 1: Viết công thức tính

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 trang 159-161 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,

Chương 1. Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Bài Axit, bazơ và muối – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản  Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối:

Bài 1: Giới hạn của dãy số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 121 SGK Giải tích 11 cơ bản) Có 1 kg chất phóng xạ độc hại. Biết rằng, cứ sau một khoảng thời gian T = 24 000 năm thì một

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản) Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi: a.

CHƯƠNG 9: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 212-213 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 9: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 212-213 SGK Hóa l

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Giải bài tập 2,3)

Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Giải tích 12 cơ bản) Giải các phương trình sau: a. 2cos2x – 3cosx + 1 = 0 Hướng dẫn giải: Đặt t = cosx,

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản) Chứng minh rằng hàm số f(x) = (x – 1)2  nếu x ≥ 0 và f(x) = -x2 nếu x 

Bài 4: Vi phân (Giải bài tập số 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 171 sgk Giải tích 11 cơ bản) a) y = √x/(a+b) (a, b là hằng số); b) y = (x2 + 4x + 1)(x2 – √x). Hướng dẫn giải:
Ngẫu Nhiên

Insane