XtGem Forum catalog

Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 SGK Hóa

CHƯƠNG 4: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 107 – 108 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 4: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 107

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 162 SGK Giải tích 11 cơ bản) Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau: a) y = 7 + x – x2 tại x0  = 1; b

Bài 3: Cấp số cộng (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 98 SGK Giải tích 11 cơ bản) Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng 2

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 168 sgk Giải tích 11 cơ bản) a) y = (x-1)/(5x-2) b) y = (2x+3)/(7-3x); c) y = 

CHƯƠNG 8: LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ b

Chương 2 : Nitơ – Photpho – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Phân bón hóa học  – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyết: Phân bón hóa học 1. Phân bó

Chương 1: Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Luyện tập chương 1 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyết: Axit, bazơ và

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 169 sgk Giải tích 11 cơ bản) Tìm đạo hàm của các hàm số sau: a) y = (9 -2x)(2x3– 9x2 +1); b) y = 

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 55 SGK Giải tích 12 cơ bản) Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể l

CHƯƠNG 7: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 169 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 7:  Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 169 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyết : Nguồn hidroca

Chương 2 : Nitơ – Photpho – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 53, 54 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Axit photphoric và muối photphat – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 49, 50 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm tắt lý thuyết: Axit
Ngẫu Nhiên