Old school Easter eggs.

Language Focus Unit 9 Lớp 11 Trang 109

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 9 The Post Office Language Focus trang 109 SGK. Qua bài này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cách sử dụng 3 cặp câu: who, that, which và who, whose, which.

UNIT 9: THE POST OFFICE

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)  

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng nhóm từ trong khung để giải thích các từ cho sẵn.

ĐÁP ÁN

1. A burglar is someone who breaks into the house to steal things.

2. A customer is someone who buys something from a shop.

3. A shoplifter is someone who steals from a shop.

4. A coward is someone who is not brave.

5. A tenant is someone who pays rent to live in a house or flat., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật tuyệt vời là con người đã sử dụng biết bao thời gian để chống lại cái ác. Giá mà họ cũng sử dụng năng lượng đó để yêu thương người khác, cái ác sẽ tự chết vì buồn chán.
It is wonderful how much time good people spend fighting the devil. If they would only expend the same amount of energy loving their fellow men, the devil would die in his own tracks of ennui.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên