Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm.
The heart is forever inexperienced.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s