Ring ring

Vật Lý

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10 môn Vật Lý

Chương 1. Chuyển động cơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 11 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  11 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Chất điểm là gì? Câu 2: Nêu

Chương 1. Chuyển động thẳng đều – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 15 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang  15 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Chuyển động thẳng đều là

Chương 1. Chuyển động thẳng, biến đổi đều – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 22 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang  22 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI   Câu 6: Viết công thức tí

Chương 1. Sự rơi tự do – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 27 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang  27 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI   Câu 3: Sự rơi tự do l

Chương 1. Chuyển động tròn đều – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 34 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang  34 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI   Câu 6: Tần số của chuyển

Chương 1. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 38 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  38 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Nêu một ví dụ về tính tương đối

Chương 1. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  44 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ n

Chương 2. Ba định luật Niuton – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 65 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang  65 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI   Câu 6: Nêu những đặc đi

Chương 2. Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 70 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  70 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫ

Chương 2. Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  74 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Nêu những đặc điểm (về phương, chiều,

Chương 2. Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 79 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  79 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Nêu những đặc điểm của lực ma s

Chương 2. Lực hướng tâm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 83 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  83 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Phát biểu và viết công thức của lự

Chương 2. Bài toán về chuyển động ném ngang – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trang 88 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trang  88 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Để khảo sát chuyển động ném ngang
Ngẫu Nhiên