XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

1. – Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử (biểu biễn bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản).


– Công thức phân tử cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử.


– Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong phân tử.


2. – Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi.


– Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.


– Phân biệt hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.


Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 95 SGK)


Đề bài :, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc.
Regrets are the natural property of grey hairs.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên