Ring ring

CHƯƠNG 9: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 212-213 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 9: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 212-213 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM


–   Hệ thống hóa kiến thức về đồng phân, danh pháp và tính chất của anđehit, axit cacboxylic.


–   Viết công thức cấu tạo, gọi tên các anđehit, xeton, axit cacboxylic.


–   Viết phương trình hóa học của các phản ứng minh họa tính chất hóa học của anđehit, xeton, axit cacboxylic.


–   Vận dụng linh hoạt kiến thức về tính chất để giải các bài tập phân biệt các chất và bài toán hóa học.


–   Giải các bài tập liên quan đến Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic


Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 212 SGK)


Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này
thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.
Nothing is permanent in this wicked world
not even our troubles.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên