Old school Easter eggs.

CHƯƠNG 9: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 212-213 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 9: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 212-213 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM


–   Hệ thống hóa kiến thức về đồng phân, danh pháp và tính chất của anđehit, axit cacboxylic.


–   Viết công thức cấu tạo, gọi tên các anđehit, xeton, axit cacboxylic.


–   Viết phương trình hóa học của các phản ứng minh họa tính chất hóa học của anđehit, xeton, axit cacboxylic.


–   Vận dụng linh hoạt kiến thức về tính chất để giải các bài tập phân biệt các chất và bài toán hóa học.


–   Giải các bài tập liên quan đến Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic


Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 212 SGK)


Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới càng suy đồi thì những hành động bình thường càng dễ được ca tụng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên