The Soda Pop

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Giải bài tập 2,3)

Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Giải các phương trình sau:

a. 2cos2x – 3cosx + 1 = 0


Hướng dẫn giải:


Đặt t = cosx, t ∈ [-1 ; 1] ta được phương trình 2t2 – 3t + 1 = 0 ⇔ t ∈ {1 ; 1/2}.  • Nghiệm của phương trình đã cho là các nghiệm của hai phương trình sau:


cosx = 1


⇔ x = k2π và cosx = 1/2

⇔ x = +-π/3 + k2π.


Vậy : x = k2π ; x = +-π/3+ k2π, k ∈ Z.


b. 2sin2x + √2sin4x = 0.


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên