Insane

Bài 4: Vi phân (Giải bài tập số 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 171 sgk Giải tích 11 cơ bản)


a) y = √x/(a+b)

(a, b là hằng số);

b) y = (x2 + 4x + 1)(x2 – √x).


Hướng dẫn giải:


a) dy = d(√x/(a+b))


Bài 4: Vi phân (Giải bài tập số 1,2)


b) dy = d(x2 + 4x + 1)(x2 – √x) = [(2x + 4)(x2 – √x) + (x2 + 4x + 1)(2x – 1/2√x))]dx.


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 171 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tìm dy, biết:


a) y = tan2x;, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống phủ đầy gai, và tôi không biết phương thuốc nào hơn ngoài đi thật nhanh qua chúng. Ta càng quanh quẩn trong sự bất hạnh của chính mình càng lâu thì sức mạnh hãm hại của nó càng lớn.
Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes the greater is their power to harm us.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên