Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi:

a. Có tất cả bao nhiêu số ?


b. Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ ?


c. Có bao nhiêu số bé hơn 432 000 ?


Hướng dẫn giải:


a. P6 = 6! = 720 (số).


b. Số tự nhiên chẵn cần lập có dạng Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 1,2,3), với a, b, c, d, e, f là các phần tử khác nhau của tập {1, 2, 3, 4, 5, 6}, có kể đến thứ tự, f chia hết cho 2.


Để lập được số tự nhiên này, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây:


Hành động 1: Chọn chữ số f ở hàng đơn vị, với f chia hết cho2. Có 3 cách để thực hiện hành động này., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn. Nếu có ai làm tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên