Đề kiểm tra học kì môn Sử lớp 6 trường THCS Hoa Lư năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì môn Sử lớp 6 trường THCS Hoa Lư năm 2015

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 6 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề kiểm tra học kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Lịch Sử lớp 6

Thời gian làm bài 45 phút

 

Câu 1: (3,0 điểm)

Em hãy nêu thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia cổ đại phương Tây? Thành tựu nào được sử dụng đến ngày nay ?

Câu 2: (2,0 điểm)

Em hiểu thế nào là thị tộc mẫu hệ? Liên hệ với ngày nay?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Gương mặt của loài người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ.
The human face is, after all, nothing more nor less than a mask.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket