Insane

Đề kiểm tra học kì môn Sử lớp 6 trường THCS Hoa Lư năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì môn Sử lớp 6 trường THCS Hoa Lư năm 2015

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 6 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề kiểm tra học kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Lịch Sử lớp 6

Thời gian làm bài 45 phút

 

Câu 1: (3,0 điểm)

Em hãy nêu thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia cổ đại phương Tây? Thành tựu nào được sử dụng đến ngày nay ?

Câu 2: (2,0 điểm)

Em hiểu thế nào là thị tộc mẫu hệ? Liên hệ với ngày nay?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên