Polly po-cket

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 trang 159-161 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 trang 159-161 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo


– Công thức chung dãy đồng đẳng của benzene: CnH2n-6 (n ≥ 6)


– Tên gọi: Tên vị trí – tên nhánh + benzene


– Đồng phân gồm: Đồng phân vị trí nhóm ankyl trong vòng benzen và đồng mạch cacbon của nhánh.


– Cấu trúc phân tử benzen: Sáu nguyên tử C trong phân tử liên kết với nhau tạo vòng 6 cạnh, 3 liên kết đơn tạo hệ liên hợp chung cho cả vòng benzen. Các nguyên tử trong phân tử cùng nằm trên mặt phẳng.


– Biểu diễn cấu tạo benzen: CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 trang 159-161 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


2. Tính chất hóa học


a) Phản ứng thế, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiếng cười không những là dấu hiệu của sức mạnh, mà bản thân nó cũng đã là sức mạnh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên