Disneyland 1972 Love the old s
   
Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia

Hướng dẫn Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) Câu 1: Ý nghĩa của cách đặt nhan đề cho đoạn trích - Cách đặt tên nhan đề rất lạ, gây cảm giác tò mò, chú ý cho n...

Soạn bài: Tình yêu và thù hận

Hướng dẫn Soạn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia) I. Tóm tắt    Rô-mê-ô và Giu-li-et là vở bi kịch nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của U.Sếch-xpia. ở thành Vêrôna nướ...

Soạn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Hướng dẫn Soạn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản I. Dùng kiểu câu bị động Câu 1: - Câu bị động: Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả. - Chuyển sang c...

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Hướng dẫn Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) Câu 1: Các mâu thuẫn được thể hiện trong đoạn trích - Mâu thuẫn thứ nhất: giữa phe nổi loạn và phe Lê Tương Dực. P...

Soạn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Hướng dẫn Soạn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn I. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Câu 1: Người ta phỏng vấn và trả lời phỏng vấn đề làm gì? - Kh...

Soạn bài: Luyện tập viết bản tin

Hướng dẫn Soạn bài: Luyện tập viết bản tin Câu 1: a. Về cấu trúc: bản tin có nhan đề, triển khai từ thông tin khái quát đến cụ thể chi tiết. Phần sau cụ thể hóa và lí giải cho ...

Soạn bài: Tinh thần thể dục

Hướng dẫn Soạn bài: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) Câu 1: Bố cục 3 phần: - Đoạn 1 (từ đầu đến ... "Nay sức, Lê Thăng"): giới thiệu lệnh của trên qua trát quan về làng. - Đ...

Soạn bài: Vi hành

Hướng dẫn Soạn bài: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc) Câu 1 & 2: - Tạo tình huống đặc sắc bất ngờ. Đó là hai người khách nước ngoài tưởng nhân vật tôi là ông vua nước Việt nên đã đưa ra...

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng

Hướng dẫn Soạn bài: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) Câu 1: Tóm tắt truyện    Câu chuyện đã kể về cha con của Trần Văn Sửu một người cha nặng ân tình với con, ông đã lẻn về th...