Lịch Sử

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Lịch Sử

Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX- Đầu thế kỷ XX

Từ cuối thế kỷ XIX , chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền ( đế quốc chủ nghĩa ) . Các nước tư bản đế quốc

Lịch Sử 8- Bài 1 -NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN...

Sử 8- Bài 1 -NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN -Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ III. Chiến tranh giành độc lập

Lịch Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.

Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.​ I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỨA ĐẤU THẾ KỶ XIX

Lịch Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI .

Sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI . I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ

Lịch Sử 8 -Bài 6 -CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸ CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU XX

Sử 8 -Bài 6 -CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸ CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU XX

Lịch Sử 8-Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX , ĐẦU THẾ KỶ XX

Sử 8-Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX , ĐẦU THẾ KỶ XX 1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX : * Sau thất bạ

Lịch Sử 8-Bài 8 -SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT , KHOA HỌC , VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX

Sử 8-Bài 8 -SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT , KHOA HỌC , VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT . * Th

Lịch Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XX

Sử 8-Bài 9-ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XX ​

Lịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXX

I .TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHIA SẺ

Lịch Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX

Sử 8-Bài 11- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX.

Lịch Sử 8 -Bài 12 -NHẬT BẢN TỪ GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẾNĐẦUTHẾ KỶ XX

Sử 8 -Bài 12 -NHẬT BẢN TỪ GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX​

Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)

Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918).​

Lịch Sử 8 -Bài 14 -ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Sử 8 -Bài 14 -ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI .
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop