XtGem Forum catalog

Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 104 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Tìm cấp số nhân có sau số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.

Hướng dẫn giải:


Giả sử có cấp số nhân: u1, u2, u3, u4, u5,u6.


Theo giả thiết ta có:


u1 + u2 + u3 + u4 + u5 = 31.     (1)


và        u2 + u3 + u4 + u5 + u6 = 62.        (2)


Nhân hai vế của (1) với q, ta được: q.u1 + q.u2 + q.u3 +q. u4 +q. u5 = 31.q


hay u2 + u3 + u4 + u5 + u6 = 31q


Suy ra 62 = 31.q hay q = 2., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ hèn nhát gọi mình là thận trọng, người bủn xỉn gọi mình là tằn tiện.
Timidus se vocat cautum, parcum sordidus.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên