Chương 1. Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Bài Axit, bazơ và muối – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

 Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối:

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:


– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl


– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH


Ví dụ : NaOH → Na+ + OH


– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.


Zn(OH)2 ⇔   Zn2+ +20H   ;         Zn(OH)2  ⇔   ZnO2-+   2H+


2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.


Ví dụ : H2SO4, H3PO4….


Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ : Mg(OH)2, Ca(OH)2,…., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người xung quanh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog