Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Toán Học

Chương I – Tiết 3 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ – Hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8, tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 11,12

Hướng dẫn giải bài tập từ 16 đến 19; trang 11, 12 16. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu : a) x² + 2x

Chương I – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8, tập 1 từ bài 20 đến 25 – Trang 12

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, tập 1 từ bài 20 đến 25, trang 12 20. Nhận xét sự đúng sai của kết quả sau : x² + 2xy + 4y² = (x +2y)² Hư

Chương I – Tiết 4 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến 29 – Trang 14

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến 29 – Trang 14 26. Tính : a) (2x² + 3y)³

Chương I – Tiết 5 (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 30 đến 32 – Trang 16

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 30 đến 32 – Trang 16 30. Rút gọn các biểu thức sau : a) (x + 3)(x² – 3x + 9) – (54 + x

Chương I – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 33 đến 38 – Trang 16,17

Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 33 đến 38 – Trang 16,17 33. Tính :

Chương I – Tiết 6 : Phân tích đa thức thành nhân từ bằng phương pháp đặt nhân tử chung – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 39 đến 42 – Trang 19

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 39 đến 42 – Trang 19 39. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

Chương I – Tiết 7 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 43 đến 46 – Trang 20, 21

Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 43 đến 46- Trang 20, 21 43. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : a) x² + 6x + 9;      

Chương I – Tiết 9 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 51 đến 53 – Trang 24

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 51 đến 53 – Trang 24 51. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : a) x³ – 2x² + x ;  

Chương I – Tiết 9 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 54 đến 58 – Trang 25

Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 54 đến 58 – Trang 25 54. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : a) x³ + 2x²y + xy² – 9x ;

Chương I – Tiết 10 : Chia đơn thức cho đơn thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 59 đến 62 – Trang 26, 27

Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 59 đến 62 – Trang 26, 27 59. Làm tính chia trong các bài 59, 60, 61 : 
Ngẫu Nhiên