Bài 10: Hoạt động của cơ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 10 hoạt động của cơ câu 1, 2, 3, 4 trang 26 SGK. Nếu có một lực F tác động vào làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì sản sinh một công A. A = Fs (đơn vị tính lực F là niutơn, độ dài s là mét và công A là jun; 1J = 1 N.m)

BÀI 10: GIẢI BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Hãy chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Khi cơ.......... tạo ra một lực.

- Cầu thủ đá bóng tác dộng một .................vào một bóng.

- Kéo gầu nước, tay ta tác động một .....................vào gầu nước.

Lực kéo, lực hút, lực đáy, co, dãn

Trá lời:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến ước mơ trở thành hiện thực.
Happy are those who dream dreams and are willing to pay the price to make them come true.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog