Bài 10: Hoạt động của cơ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 10 hoạt động của cơ câu 1, 2, 3, 4 trang 26 SGK. Nếu có một lực F tác động vào làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì sản sinh một công A. A = Fs (đơn vị tính lực F là niutơn, độ dài s là mét và công A là jun; 1J = 1 N.m)

BÀI 10: GIẢI BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Hãy chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Khi cơ.......... tạo ra một lực.

- Cầu thủ đá bóng tác dộng một .................vào một bóng.

- Kéo gầu nước, tay ta tác động một .....................vào gầu nước.

Lực kéo, lực hút, lực đáy, co, dãn

Trá lời:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
Hecto Berlioz
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop