Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 132 SGK Giải tích 11 cơ bản) Tính các giới hạn sau: a) 

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57 SGK Giải tích 12 cơ bản) Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – Tơn: a. (a + 2b)5; b. (a – √2)6; c.

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 82 SGK Giải tích 12 cơ bản) Chứng minh rằng với n ε N*, ta có đẳng thức: a) 2 + 5+ 8+…. + 3n – 1 = 

Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 141 SGK Giải tích 11 cơ bản) Cho hàm số 

Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 3,4)

Bài 3. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản) Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi: a.C

Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 132 SGK Giải tích 11 cơ bản) Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau: a. 

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 37 SGK Giải tích 12 cơ bản) Giải các phương trình sau: a. 2sin2x + sinxcosx – 3cos2x = 0 Hướng dẫn giải: cosx

Giải toán lớp 11 – Giải bài tập toán lớp 11 cơ bản chi tiết nhất

Giải bài tập toán lớp 11 cơ bản ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC * Bài 1: Hàm số lượng giác * Bài 2: Phương

Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 140SGK Giải tích 11 cơ bản) Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x) = x3 + 2x – 1 tại x0 = 3. Hướng

Dãy số – Hướng dẫn giải bài 4,5 SGK toán 11 trang 92

Hướng dẫn giải bài tập Dãy số – SGK toán 11 cơ bản (bài 4.5 trang 92) Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 92 SGK Giải tích 12 cơ bản) Xét tính tăng, giảm của

Chương 1. Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 14 SGK Vật Lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang  14  SGK Vật Lý lớp 11   ĐỀ BÀI Câu 1: Trình bày nội dung thuyết êlec

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 83 SGK Giải tích 12 cơ bản) Cho tổng 

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 22 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 22 SGK Hóa lớp 10 cơ bản Tóm tắt lý thuyế
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog