Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 29 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Giải phương trình Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 4,5,6)= 0.

Hướng dẫn giải:


Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 4,5,6) = 0 ⇔ Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 4,5,6)⇔ sin2x = -1 ⇔ 2x = -π/2 + k2π ⇔ x = -π/4+ kπ, (k ∈ Z).


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 29 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Giải các phương trình sau:


a. tan (x – 150) = √3/3

b. cot (3x – 1) = -√3


c. cos 2x . tan x = 0 ;


d. sin 3x . cot x = 0 .


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nước đục càng lắng càng trong, phải trái càng tranh luận càng rõ.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid