Polly po-cket

Vật Lý

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Vật Lý

Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)   a) Quan sát sơ đồ mạch điện hình 1.1, kể tên, nêu công dụng và cách mắc của

Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kỹ thuật (Giải bài tập 2, 3, 4, 5, 6)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK) Bộ phận chính của biến trở trên các hình 10.1a, b gồm con chạy (tay quay) C và

Chương 1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 32, 33 SGK Vật Lý lớp 9

Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  32, 33  SG

Chương 1. Đoạn mạch nối tiếp – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 13 SGK Vật Lý lớp 9

Chương  1. Đoạn mạch nối tiếp – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  13  SGK Vật Lý lớp 9 ****** Bài 1: (Hướng

Chương 1. Đoạn mạch song song – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 15, 16 SGK Vật Lý lớp 9

Chương  1. Đoạn mạch song song – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  15, 16  SGK Vật Lý lớp 9 ****** Bài 1: (H

Chương 1. Điện năng – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 39 SGK Vật Lý lớp 9

Chương  1. Điện năng – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  39  SGK Vật Lý lớp 9 ******

Chương 1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 17,18 SGK Vật Lý lớp 9

Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9 ***

Chương 1. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Vật Lý lớp 9

Chương  1. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  21  SGK Vật Lý lớp 9 ******

Chương 1. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 24 SGK Vật Lý lớp 9

Chương  1. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  24  SGK Vật Lý lớp 9

Chương 1. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 41 SGK Vật Lý lớp 9

Chương  1. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  41  SGK Vật Lý lớp 9 ******

Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến h

Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ (Giải bài tập 1, 2, 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp k

Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (Giải bài tập 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

  Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK) Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch?
Ngẫu Nhiên