Pair of Vintage Old School Fru

Tài Liệu Học Tập

Tìm Kiếm Thứ bạn Cần?

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Bài 1: Menđen và Di truyền học

Bài 1: Menđen và Di truyền học


Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Menden và di truyền học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9  Một số thuật ngữ: +Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu t
 • Bài 3: Lai một cặp tính trạng
 • Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Lai một cặp tính trạng
 • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
 • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo )
 • Bài 7: Bài tập chương I
 • Lớp 10

  Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt

  Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt


  Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt Câu 1: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là một trong những hoạt động cơ bản của con người. Nhờ ngôn ngữ và giao tiếp, con người trao đổi thông tin, bộc
 • Soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận
 • Soạn bài: Các thao tác nghị luận
 • Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học
 • Soạn bài: Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
 • Soạn bài: Văn bản văn học
 • Lớp 6

  Cung cấp tài liệu học tập miễn phí

  Bài Mới Forum
  Ngẫu Nhiên