XtGem Forum catalog

Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

Bài 1: Giới hạn của dãy số (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 122 SGK Giải tích 11 cơ bản) Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 … (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản) Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ? Hướng dẫn

Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm: a. Một chữ số

Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 64 SGK Giải tích 12 cơ bản) Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa

Bài 5: Xác xuất của biến cố (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 74 SGK Giải tích 12 cơ bản) Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế xếp thành hai dãy đối diện nha

Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 103 SGK Giải tích 11 cơ bản) Chứng minh các dãy số 

Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 104 SGK Giải tích 11 cơ bản) Tìm cấp số nhân có sau số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 177 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 177 SGK

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57 SGK Giải tích 12 cơ bản) Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – Tơn: a. (a + 2b)5; b. (a – √2)6; c.

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 101-102 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 101-1

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. PHENOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, trang 193 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. PHENOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,  trang 193 SGK Hóa lớp 11 cơ bản Tóm

Chương 3: Cacbon – Silic – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 86 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 86 SGK Hóa lớp 11 c

Bài 1: Hàm số lượng giác (Giải bài tập 5,6,7)

Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Giải tích 12 cơ bản) Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm các giá trị của x để cosx = 1/2 Hướng dẫn giải
Ngẫu Nhiên