Chương 1. Điện trường và cường độ điện trường , Đường sức điện- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 21 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  trang  21  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

 


Câu 1: Viết công thức tính và nêu những đặc điểm  của cường độ điện trường của một điện tích điểm.


Câu 2: Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào?


Câu 3: Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.


Câu 4: Nêu định nghĩa và đặc điểm của đường sức điện.


Câu 5:  Điện trường đều là gì ?


Câu 6: Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm


A. Điện tích Q., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, nhưng nếu có người xứng đáng, anh ta sẽ không làm bạn khóc.
Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make you cry.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog