Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Chứng minh rằng hàm số

f(x) = (x – 1)2  nếu x ≥ 0 và


f(x) = -xnếu x <0


không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại điểm x = 2.


Lời Giải:


Ta có Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5) = 0.


vì Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5)nên hàm số y = f(x) gián đoạn tại x = 0, do đó hàm số không có đạo hàm tại điểm x = 0.


Ta có Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5) = 2.


Vậy hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x = 2 và f'(2) = 2., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đầu giống như loại vắc xin cứu người ta khỏi nhận được sự than phiền lần thứ hai.
First love is a kind of vaccination which saves a man from catching the complaint the second time.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have