XtGem Forum catalog

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Chứng minh rằng hàm số

f(x) = (x – 1)2  nếu x ≥ 0 và


f(x) = -xnếu x <0


không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại điểm x = 2.


Lời Giải:


Ta có Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5) = 0.


vì Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5)nên hàm số y = f(x) gián đoạn tại x = 0, do đó hàm số không có đạo hàm tại điểm x = 0.


Ta có Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 4,5) = 2.


Vậy hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x = 2 và f'(2) = 2., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết bao nhiêu kẻ cô độc trên thế gian đã biết đến nghĩa vụ giản đơn của tình bằng hữu và sự an ủi giữa người với người, ở trong bệnh viện.
How many desolate creatures on the earth have learnt the simple dues of fellowship and social comfort, in a hospital.
Elizabeth Barrett Browning
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên