Duck hunt

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON không no – Anken. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 6: HIDROCACBON không no – Anken. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM


1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp


+ CTTQ dãy đồng đẳng CnH2n (n> 2)


+ Đồng phân cấu tạo: Anken từ C4H8 trở đi có đồng phân cấu tạo mạch cacbon và vị trí nối đôi.


+ Đồng phân hình học: Nếu mỗi C mang liên kết đôi dính với 2 nhóm nguyên tử khác nhau thì sẽ có 2 cách phân bố không gian khác nhau là đồng phân cis và trans.


+ Cách đọc tên đồng phân hình học: ghi tiền tố cis- trans- trước tên gọi anken


+ Tên thông thường của một số ít anken lấy tên từ ankan tương ứng, nhưng đổi hậu tố an thành ilen.


+ Tên thay thế: số chỉ vị trí – Tên nhánh + Tên mạch chính – Số chỉ vị trí – en, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn phải chấp nhận mọi thứ khi nó đến và điều duy nhất quan trọng là bạn đối diện nó với lòng can đảm và hành động với những gì tốt nhất mình có thể làm.
You have to accept whatever comes and the only important thing is that you meet it with courage and with the best that you have to give.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên