XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON không no – Anken. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 6: HIDROCACBON không no – Anken. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM


1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp


+ CTTQ dãy đồng đẳng CnH2n (n> 2)


+ Đồng phân cấu tạo: Anken từ C4H8 trở đi có đồng phân cấu tạo mạch cacbon và vị trí nối đôi.


+ Đồng phân hình học: Nếu mỗi C mang liên kết đôi dính với 2 nhóm nguyên tử khác nhau thì sẽ có 2 cách phân bố không gian khác nhau là đồng phân cis và trans.


+ Cách đọc tên đồng phân hình học: ghi tiền tố cis- trans- trước tên gọi anken


+ Tên thông thường của một số ít anken lấy tên từ ankan tương ứng, nhưng đổi hậu tố an thành ilen.


+ Tên thay thế: số chỉ vị trí – Tên nhánh + Tên mạch chính – Số chỉ vị trí – en, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người giàu chờ những tai họa, người nghèo chờ những niềm vui.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên