Duck hunt

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10 môn Toán Học

Bài 1: Mệnh đề (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 10 cơ bản) Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ” a) Mộ

Bài 1: Mệnh đề (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 10 cơ bản) Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó a. ∀x ∈ R: x2>0 Hư

Bài 2: Tập hợp (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 13 SGK Giải tích 10 cơ bản) Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. a.

Bài 3: Các phép toán tập hợp (Giải bài tập số 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 15 SGK Giải tích 10 cơ bản) Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”, B là tập hợp các chữ cái trong c

Bài 4: Các tập hợp số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Giải tích 10 cơ bản) Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số a. [-3;1) ∪ (0;4]; b. (0;

Bài 5: Số gần đúng. Sai số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 23 SGK Giải tích 10 cơ bản) Biết 

Bài 5: Số gần đúng. Sai số (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 23 SGK Giải tích 10 cơ bản) hực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân)

Bài 1: Hàm số (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 38 Giải tích 10 cơ bản) Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) 

Bài 1: Hàm số (Giải bài tập 3,4)

Bài 3. (Hướng dẫn giải trang 39 Giải tích 10 cơ bản) Cho hàm số y = 3 x2 – 2x + 1. Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không? M (- 1;6) ;     

Bài 2: Hàm số y = ax+b (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 41 Giải tích 10 cơ bản) Vẽ đồ thị hàm số: a) y = 2x – 3; b) y = √2; c) y = -3x/2 +7 d) y = |x|. Hướng dẫn giải

Bài 3: Hàm số bậc hai (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 49 Giải tích 10 cơ bản) Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi parabol.

Bài 1: Đại cương về phương trình (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57SGK Giải tích 10 cơ bản) Cho hai phương trình 3x = 2 và 2x = 3. Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đ

Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 63 SGK Giải tích 10 cơ bản) a. 
Ngẫu Nhiên