Disneyland 1972 Love the old s

Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Âm thanh gọt ngào nhất là lời khen ngợi.
The sweetest of all sounds is praise.
Xenophon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên