Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 32 các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta trang 116 SGK. Mùa gió Tây Nam: gió Tây Nam thịnh hành, ngoài ra còn có gió Tín phong nửa cầu Bắc hoạt động xen kệ, thổi theo hướng đông nam. Trong cả nước luôn có nhiệt độ cao trên 25°c và lượng mưa lớn. Trong mùa này còn có nhiều dạng thời tiết đặc biệt như gió tây khô nóng, mưa ngâu và bão.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 32: GIẢI BÀI TẬP CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

 

I. KIẾN THỨC CỞ BẢN

1. Gió mùa Đông Bắc

Từ tháng 11 đến tháng 4, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ. Trong mùa này thời tiết, khí hậu không giống nhau giữa các miền.

- Miền Bắc có mùa đông, đầu mùa đông thời tiết lạnh, khô. Cuối mùa đông có mưa phùn, ơ vùng núi cao có thể có tuyết.

- Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết khô, ôn định.

- Ở Duyên hải Trung Bộ có mưa lớn.

2. Mùa gió Tây Nam

- Từ tháng 5 đến tháng 10, gió Tây Nam thịnh hành, ngoài ra còn có gió Tín phong Bắc bán cầu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vinh quang chạy khỏi những người chạy đến với nó, bằng thủ đoạn thấp hèn.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt