Old school Easter eggs.

Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa 8 năm 2015: Kiểm tra, thi học kì 1 hóa lớp 8

HocTap321 chia sẻ Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa 8 năm 2015: Kiểm tra, thi học kì 1 hóa lớp 8

Thầy cô và các em tham khảo Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa 8 năm 2015: Kiểm tra, thi học kì 1 hóa lớp 8 gồm lý thuyết và các dạng bài tập.

Các em lên ôn lại kiến thức và làm các bài tập SGK Hóa lớp 8. Dưới đây là đề cương chi tiết và các dạng bài.

SỞ GIÁO GD- ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG BỘ MÔN HÓA HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN : HÓA HỌC 8 NĂM HỌC 2015-2016

I.Lý thuyết :

– Khái niệm: Nguyên tử, Nguyên tố hóa học, Phân tử, Đơn chất, Hợp chất; Nhận biết các nguyên tố kim loại và phi kim;

– Nguyên tử khối, Phân tử khối;

– KHHH và hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tử;, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi.
Time changes everything except something within us which is always surprised by change.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên