Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 37 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Giải các phương trình sau:

a. 2sin2x + sinxcosx – 3cos2x = 0


Hướng dẫn giải:


cosx = 0 không thỏa mãn phương trình đã cho nên chiaw phương trình cho cos2x ta được phương trình tương đương 2tan2x + tanx – 3 = 0.  • Đặt t = tanx thì phương trình này trở thành


2t+ t – 3 = 0 ⇔ t ∈ {1 ; -3/2}.


Vậy:


Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Giải bài tập 4,5,6)


b. 3sin2x – 4sinxcosx + 5cos2x = 2


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhìn về phía trước một lần và hãy nhìn xung quanh bạn năm lần.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên