Insane

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 82 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Chứng minh rằng với n ε N*, ta có đẳng thức:

a) 2 + 5+ 8+…. + 3n – 1 = Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)


c) 12 + 22 + 32 +….+ n2 = Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)Hướng dẫn giải:


a) Với n = 1, vế trái chỉ có một số hạng là 2, vế phải bằng Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

= 2


Vậy hệ thức a) đúng với n = 1.


Đặt vế trái bằng  Sn.


Giả sử đẳng thức a) đúng với n = k ≥ 1, tức là


 Sk= 2 + 5 + 8 + …+ 3k – 1 = k(3k+1)/2, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bước đầu tiên hướng tới cái ác là che phủ hành động trong trắng trong bí ẩn, và ai thích che dấu cái gì không sớm thì cũng sẽ có lý do để che dấu nó.
The first step towards vice is to shroud innocent actions in mystery, and whoever likes to conceal something sooner or later has reason to conceal it.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên