Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 82 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Chứng minh rằng với n ε N*, ta có đẳng thức:

a) 2 + 5+ 8+…. + 3n – 1 = Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)


c) 12 + 22 + 32 +….+ n2 = Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)Hướng dẫn giải:


a) Với n = 1, vế trái chỉ có một số hạng là 2, vế phải bằng Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

= 2


Vậy hệ thức a) đúng với n = 1.


Đặt vế trái bằng  Sn.


Giả sử đẳng thức a) đúng với n = k ≥ 1, tức là


 Sk= 2 + 5 + 8 + …+ 3k – 1 = k(3k+1)/2, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng đừng ngần ngại hỏi người nào đó đầu tiên.
If you ever need anything please don't hesitate to ask someone else first.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t