Polly po-cket

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – Tơn:

a. (a + 2b)5;

b. (a – √2)6;


c. (x – 1/x)13


Hướng dẫn giải:


a. Theo dòng 5 của tam giác Pascal, ta có:


(a + 2b)5= a5 + 5a4 (2b) + 10a3(2b)2 + 10a2 (2b)3 + 5a (2b)4 + (2b)5


= a5 + 10a4b + 40a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5


b. Theo dòng 6 của tam giác Pascal, ta có:


(a – √2)6 = [a + (-√2)]6 = a6 + 6a5 (-√2) + 15a4 (-√2)2 + 20a3 (-√2)3 + 15a2 (-√2)4 + 6a(-√2)5 + (-√2)6., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những thiên thần tốt đẹp cũng có thể sai lầm... ngày nào họ cũng phạm sai lầm và rơi khỏi Thiên đường như ruồi.
Good angels are fallible ... they sin every day and fall from Heaven like flies.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên