Duck hunt

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – Tơn:

a. (a + 2b)5;

b. (a – √2)6;


c. (x – 1/x)13


Hướng dẫn giải:


a. Theo dòng 5 của tam giác Pascal, ta có:


(a + 2b)5= a5 + 5a4 (2b) + 10a3(2b)2 + 10a2 (2b)3 + 5a (2b)4 + (2b)5


= a5 + 10a4b + 40a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5


b. Theo dòng 6 của tam giác Pascal, ta có:


(a – √2)6 = [a + (-√2)]6 = a6 + 6a5 (-√2) + 15a4 (-√2)2 + 20a3 (-√2)3 + 15a2 (-√2)4 + 6a(-√2)5 + (-√2)6., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh.
Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên