Snack's 1967

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – Tơn:

a. (a + 2b)5;

b. (a – √2)6;


c. (x – 1/x)13


Hướng dẫn giải:


a. Theo dòng 5 của tam giác Pascal, ta có:


(a + 2b)5= a5 + 5a4 (2b) + 10a3(2b)2 + 10a2 (2b)3 + 5a (2b)4 + (2b)5


= a5 + 10a4b + 40a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5


b. Theo dòng 6 của tam giác Pascal, ta có:


(a – √2)6 = [a + (-√2)]6 = a6 + 6a5 (-√2) + 15a4 (-√2)2 + 20a3 (-√2)3 + 15a2 (-√2)4 + 6a(-√2)5 + (-√2)6., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rốt cuộc mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.
The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên