Polaroid

Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 132 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

a. Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)


b. Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)


Hướng dẫn giải:


a) Hàm số f(x) = (x+1)/(3x-2)xác định trên R\{2/3} và ta có x = 4 ∈ (2/3;+∞).


Giả sử (xn) là dãy số bất kì và xn ∈ (2/3;+∞); xn ≠ 4 và xn → 4 khi n → +∞.


Ta có lim f(xn) = Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3) = 1/2

Vậy:


Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3) = 1/2


b) Hàm số f(x) = Bài 2: Giới hạn của hàm số (Giải bài tập 1,2,3) xác định trên R., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số quan điểm đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.
I've always felt that a person's intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên