XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 22 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 22 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Cấu tạo vỏ nguyên tử

I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ


Những năm đầu của thế kỉ XX. người ta cho rằng các electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử theo những quỹ đạo tròn hay bầu dục, như quỹ đạo của các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. Đó là mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho, Bo (N.Bohr) và Zom-mơ-phen (A.Sommeríeld).


Mô hình này có tác dụng rất lớn đến sự phát triển lí thuyết cấu lạo nguyên tử, nhưng không đầy đủ để giải thích mọi tính chất của nguyên tử.


Ngày nay, người ta đã biết các electron chuvển động rất nhanh (tốc độ hàng nghìn km/s) trong khu vực xung quanh hạt nhân


nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định(l) tạo nên vỏ nguyên tử Số electron ở vỏ nguyên tử của một nguyên tố đúng bằng số proton trong hạt nhân nguyên tử và cũng bằng số hiệu 112 nguyên tử (Z) hay số thứ tự của nguyên tố đó irons bảng tuần hoàn. Chẳng hạn, vỏ của nguyên tử hiđro (Z = 1) có 1 electron, vỏ của nguyên tử cio (Z = 17) có 17 electron, vỏ của nguyên tử vàng (Z = 79) có tới 79 electron,… Vậy các electron được phân bố như thế nào ?


Các kết quả nghiên cứu cho thấy chúng phải phân bố theo những quy luật nhất định.


II. LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON


a) Lớp electron, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.
The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.
Francis Quarles
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên