pacman, rainbows, and roller s

Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 3,4)

Bài 3. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

a.Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ?


b. Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ?


Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 3,4)Hướng dẫn giải:


Để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần, phải thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây:


Hành động 1: Đi từ A đến B. Có 4 cách để thực hiện hành động này.


Hành động 2: Đi từ B đến C. Có 2 cách để thực hiện hành động này.


Hành động 3: Đi từ C đến D. Có 3 cách để thực hiện hành động này.


Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần là 4 . 2 . 3 = 24 (cách)., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thất vọng đột ngột đối của một hy vọng để lại vết thương mà sự hoàn thành tuyệt đối cho niềm hy vọng đó cũng không bao giờ xóa bỏ hết được.
The sudden disappointment of a hope leaves a scar which the ultimate fulfillment of that hope never entirely removes.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên