Disneyland 1972 Love the old s

Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 3,4)

Bài 3. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

a.Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ?


b. Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ?


Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 3,4)Hướng dẫn giải:


Để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần, phải thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây:


Hành động 1: Đi từ A đến B. Có 4 cách để thực hiện hành động này.


Hành động 2: Đi từ B đến C. Có 2 cách để thực hiện hành động này.


Hành động 3: Đi từ C đến D. Có 3 cách để thực hiện hành động này.


Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần là 4 . 2 . 3 = 24 (cách)., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn muốn lấy mật, đừng đá tổ ong.
If you want to gather honey, don't kick over the beehive.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên