Chương 1. Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 14 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang  14  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


Câu 1: Trình bày nội dung thuyết êlectron.


Câu 2: Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết êlectron.


Câu 3: Trình bày hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và giải thích hiện tượng đó bằng thuyết êlectron.


Câu 4: Phát biểu định luật bảo toàn điện tích và vận dụng để giải thích hiện tượng xảy ra khi cho một quả cầu điện tích dương tiếp xúc với một quả cầu điện tích âm.


Câu 5: Chọn câu đúng.


Đưa quả cầu tích điện Q lại gần quả cầu M nhỏ, nhẹ, bằng bấc, treo ở đầu một sợi chỉ thẳng đứng. Quả cầu bấc M bị hút dính vào quả cầu Q. Sau đó thì


A. M tiếp tục bị hút dính vào Q., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.
In order to have friends, you must first be one.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s