Polly po-cket

Chương 1. Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 14 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang  14  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


Câu 1: Trình bày nội dung thuyết êlectron.


Câu 2: Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết êlectron.


Câu 3: Trình bày hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và giải thích hiện tượng đó bằng thuyết êlectron.


Câu 4: Phát biểu định luật bảo toàn điện tích và vận dụng để giải thích hiện tượng xảy ra khi cho một quả cầu điện tích dương tiếp xúc với một quả cầu điện tích âm.


Câu 5: Chọn câu đúng.


Đưa quả cầu tích điện Q lại gần quả cầu M nhỏ, nhẹ, bằng bấc, treo ở đầu một sợi chỉ thẳng đứng. Quả cầu bấc M bị hút dính vào quả cầu Q. Sau đó thì


A. M tiếp tục bị hút dính vào Q., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình.
Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên