Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Giải toán lớp 11 – Giải bài tập toán lớp 11 cơ bản chi tiết nhất

Giải bài tập toán lớp 11 cơ bản


ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH


CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


* Bài 1: Hàm số lượng giác

* Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

* Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

* Ôn tập chương


CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT

* Bài 1: Quy tắc đếm

* Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

* Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn

* Bài 4: Phép thử và biến cố

* Bài 5: Xác xuất của biến cố

* Ôn tập chương II


CHƯƠNG III: DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN


* Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

* Bài 2: Dãy số

* Bài 3: Cấp số cộng

* Bài 4: Cấp số nhân

* Ôn tập chương III


CHƯƠNG IV: GIỚI HẠN


* Bài 1: Giới hạn của dãy số

* Bài 2: Giới hạn của hàm số

* Bài 3: Hàm số liên tục

* Ôn tập chương IV


CHƯƠNG V: ĐẠO HÀM


* Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

* Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

* Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

* Bài 4: Vi phân

* Bài 5: Đạo hàm cấp hai

* Ôn tập chương V

* Ôn tập cuối năm


HÌNH HỌC


CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG


* Bài 1: Phép biến hình

* Bài 2: Phép tịnh tiến

* Bài 3: Phép đối xứng trục

* Bài 4: Phép Đối xứng tâm

* Bài 5: Phép quay

* Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

* Bài 7: Phép vị tự

* Bài 8: Phép đồng dạng

* Bài tập ôn tập chương I


CHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG


* Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

* Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

* Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

* Bài 4: Hai mặt phẳng song song

* Bài 5 : Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

* Bài tập ôn tập chương II


CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN


* Bài 1: Vecto trong không gian

* Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

* Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

* Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

* Bài 5: Khoảng cách

* Bài tập ôn tập chương III

* Bài tập ôn tập cuối năm


(Tiếp tục cập nhật), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
Men are equal; it is not birth but virtue that makes the difference.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên