Insane

Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 140SGK Giải tích 11 cơ bản)


Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x) = x3 + 2x – 1 tại x= 3.

Hướng dẫn giải:


Hàm số f(x) = x3 + 2x – 1 xác định trên R và x= 3 ∈ R.


Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 1,2,3)= 33 + 2.3 – 1 = f(3)

nên hàm số đã cho liên tục tại điểm x= 3.


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 140SGK Giải tích 11 cơ bản)


a) Xét tính liên tục của hàm số y = g(x) tại x= 2, biết


Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 1,2,3)


b) Trong biểu thức xác định g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào để hàm số liên tục tại x= 2.


Hướng dẫn giải:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.
No man has received from nature the right to command his fellow human beings.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên