XtGem Forum catalog

Chương 7. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Chương 7. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật- Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  165  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?


Trả lời:


Sự hiếu biết về tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan trọng trong chăn nuôi gia súc, bảo vẽ môi trường. Trong chăn nuôi, người ta có thể tính toán một tỉ lệ các con đực và cái phù hợp để đem lại hiệu quả kinh tế. Ví dụ. với các đàn gà, hươu, nai,… người ta có thể khai thác bớt một số lượng lớn các cá thể đực mà vẫn duy trì được sự phát triển của đàn.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi khác nhau như thế nào? Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không và phụ thuộc vào những nhân tố nào?


Trả lời:


Nhóm tuổi của quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi: nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi sau sinh sản. Ngoài ra, người ta còn phân chia cấu trúc tuổi thành tuổi sinh lí, tuổi sinh thái và tuổi quần thể., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chỉ biết một nghĩa vụ, và đó là yêu thương.
I know of only one duty, and that is to love.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên