Teya Salat

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Sinh học lớp 12
Chương  2. Quy luật Menđen : Quy luật phân li – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  37 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Tại sao chỉ bẳng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể có một cặp nhân tố di truyền (alen) quy định cho một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ có một nhân tố?


Hướng dẫn giải


Nhờ phương pháp độc đáo là phân tích cơ thể lai, ông đã tìm ra quy luật di truyền các cập tính trạng.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?


A. Bố mẹ phải thuần chủng.


B. Số lượng cá thể con lai phải lớn., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.
We are all a little weird and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên