Pair of Vintage Old School Fru

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 6 môn Toán Học

Chương I : Đoạn thẳng – Khi nào thì AM + MB = AB? – Hướng dẫn giải bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 SGK Toán 6 trang 122

Chương I : Đoạn thẳng – Khi nào thì AM + MB = AB? – Hướng dẫn giải bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 SGK Toán 6 trang 122 46. Gọi N là một điể

Chương I : Đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài – Hướng dẫn giải bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SGK Toán 6 trang 124

Chương I : Đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài – Hướng dẫn giải bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SGK Toán 6 trang 124 53. Trên t

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126 60. Trên tia Ox, vẽ hai

Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2 Ta biểu diễn 

Chương III : Phân số – Phân số bằng nhau – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 8,9

Chương III : Phân số – Phân số bằng nhau – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 8,9 6. Tìm các số nguyên x và y biết :

Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11

Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11 Điền số thích hợp vào ô trống.

Chương III: Phân số – Rút gọn phân số – Hướng dẫn giải bài 15, 16, 17, 18, 19 SGK toán 6 tập 2 trang 15

Chương III: Phân số – Rút gọn phân số – Hướng dẫn giải bài 15, 16, 17, 18, 19 SGK toán 6 tập 2 trang 15 15. Rút gọn các phân số sau: a)  

Chương III : Phân số – Quy đồng mẫu số nhiều phân số – Hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31 SGK Toán 6 tập 2 trang 19

Chương III : Phân số – Quy đồng mẫu số nhiều phân số – Hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31 SGK Toán 6 tập 2 trang 19 1. Khái niệm. Quy đồng m

Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23

Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23 37. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Chương III : Phân số – Phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 42, 43, 44, 45, 46 SGK Toán 6 tập 2 trang 26

Chương III : Phân số – Phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 42, 43, 44, 45, 46 SGK Toán 6 tập 2 trang 26  Cộng hai phân số cùng mẫu Muốn

Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29

Lý thuyết : Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây: a) Tính chất giao hoán: 

Chương III : Phân số – Phép trừ phân số – Hướng dẫn giải bài 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 tập 2 trang 34

Chương III : Phân số – Phép trừ phân số – Hướng dẫn giải bài 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 tập 2 trang 34 Lý thuyết : 1. Số đối. Hai số đượ

Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 37

Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 37 69. Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể):
Ngẫu Nhiên