Polly po-cket

Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29

Lý thuyết :


Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:

a) Tính chất giao hoánChương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


b) Tính chất kết hợp: Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


c) Cộng với số 0: Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


47.


Tính nhanh.


a) Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29b) Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


Hướng dẫn giải.Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn.
If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don't, they never were.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên