XtGem Forum catalog

Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29

Lý thuyết :


Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:

a) Tính chất giao hoánChương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


b) Tính chất kết hợp: Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


c) Cộng với số 0: Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


47.


Tính nhanh.


a) Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29b) Chương III : Phân số – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50, 51 SGK Toán 6 tập 2 trang 29


Hướng dẫn giải.Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người giàu mà kiêu ngạo cố nhiên không phải người có học thức, mà kiêu ngạo cái hại cũng khá to.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên