Pair of Vintage Old School Fru

Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6

Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6


47. Tính : Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 648. Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6 49. Điền số thích hợp vào ô trống : Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6

50. Đố : Dùng các số 2, 9 và các phép toán cộng trừ điền vào các ô trống trong bảng sau đây để được bảng tính đúng, Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần


Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6


***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự giận dữ của những người yêu nhau làm hồi phục sức mạnh của tình yêu.
The anger of lovers renews the strength of love.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên