Old school Swatch Watches

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Địa lý

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai trong đời rồi cũng phải cảm ơn những khiếm khuyết của mình.
Every man in his lifetime needs to thank his faults.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên