Insane

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép nhân – Hướng dẫn giải bài 90, 91, 92, 93, 93 SGK Toán 6 trang 95

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.
Power without a nation's confidence is nothing.
Catherine II
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên