Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 6 môn Toán Học

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK trang 73 Toán 6

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK trang 73 Toán 6 16. Diền chữ Đ ( Đúng ) hoặc S ( Sai

Chương II : Số nguyên – Cộng hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 23, 24, 25, 26 SGK Toán 6 trang 75

Chương II : Số nguyên – Cộng hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 23, 24, 25, 26 SGK Toán 6 trang 75 23. Tính : a. 2763 +

Chương II : Số nguyên – Cộng hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 27, 28, 29 SGK Toán 6 trang 76

Chương II : Số nguyên – Cộng hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 27, 28, 29 SGK Toán 6 trang 76 27. Tính : a. 26 + (-6) = 20 b. (-7

Chương II : Số nguyên _ Luyện tập _ Hướng dẫn giải bài 31, 32, 33, 34, 35 SGK Toán 6 trang 77

Chương II : Số nguyên _ Luyện tập _ Hướng dẫn giải bài 31, 32, 33, 34, 35 SGK Toán 6 trang 77 31. Tính : a. (-30) + (-5) = -35 b. (-7) + (-

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78 36. Tính : a. 

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78 36. Tính : a. 

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 79

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 79  41. Tính : 

Chương II : Số nguyên – Luyện tập = Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88, 89 SGK Toán 6 trang 92

Chương II : Số nguyên – Luyện tập = Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88, 89 SGK Toán 6 trang 92 84. Điền các dấu +”, “-” thích hợp vào ô trống : 

Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6

Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6 47. Tính : 

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82 51. Tính: 

Chương II : Số nguyên – Quy tắc dấu ngoặc – Hướng dẫn giải bài 57, 58, 59, 60 SGK Toán 6 trang 85

Chương II : Số nguyên – Quy tắc dấu ngoặc – Hướng dẫn giải bài 57, 58, 59, 60 SGK Toán 6 trang 85 57. Tính tổng :

Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87

Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87 61. Tìm số nguyên x biết : 

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87 66. Tìm số nguyên x biết 
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog