Chương III : Phân số – Phân số bằng nhau – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 8,9

Chương III : Phân số – Phân số bằng nhau – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 8,9


6.

Tìm các số nguyên x và y biết :


a) Chương III : Phân số – Phân số bằng nhau – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 8,9 ;                                             b) Chương III : Phân số – Phân số bằng nhau – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 8,9


 


Giải.


a) Chương III : Phân số – Phân số bằng nhau – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 8,9 khi và chỉ khi x.21 = 6.7 hay 21x = 42. Từ đó suy ra x = 42 : 21 = 2.


b) Chương III : Phân số – Phân số bằng nhau – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 8,9 khi và chỉ khi (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.


Từ đó suy ra y = (-140) : 20 = -7. Vậy y = -7.


7.Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.
May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring