Chương III : Phân số – Phép trừ phân số – Hướng dẫn giải bài 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 tập 2 trang 34

Chương III : Phân số – Phép trừ phân số – Hướng dẫn giải bài 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 tập 2 trang 34


Lý thuyết :

1. Số đối.


Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.Chương III : Phân số – Phép trừ phân số – Hướng dẫn giải bài 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 tập 2 trang 34


 


2. Phép trừ


Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.                         Chương III : Phân số – Phép trừ phân số – Hướng dẫn giải bài 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 tập 2 trang 34


Lưu ý.


a) Muốn trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.


b) Từ Chương III : Phân số – Phép trừ phân số – Hướng dẫn giải bài 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 tập 2 trang 34 ta suy ra Chương III : Phân số – Phép trừ phân số – Hướng dẫn giải bài 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 tập 2 trang 34Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn.
You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want.
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog