Insane

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bài 10 : Tính chất chia hết của một tổng – Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86 SGK Toán 6 trang 35

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho tới khi phải chịu đựng trong bóng tối, không ai biết buổi sáng sẽ ngọt ngào và đáng quý với trái tim và đôi mắt mình như thế nào.
No man knows till he has suffered from the night how sweet and dear to his heart and eye the morning can be.
Bram Stoker
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên